مشارکت در ساختتیم طراحی کارن پلازا متشکل از معماران و مهندسان سازه بهترین و خاص ترین ملک ها را برای شما طراحی و اجرا می نمایند. عملیاتی سازی این مهم برگرفته از سال ها تجربه در زمینه طراحی و اجرا در صنعت مسکن کشور می باشد.