مشاوره سرمایه گذارییکی از دغدغه افراد با توجه به تورم سالانه در کشور، در درجه اول حفظ ارزش پول و در نهایت ارتقاء سرمایه اولیه شان می باشد. یکی از بازارهای مطمئن در کشور برای سرمایه گذاری بازار مسکن است. تیم مشاوران سرمایه گذاری کارن پلازا متشکل افراد تحصیل کرده در رشته های حسابداری و مالی، اقتصاد و مدیریت گزینه های مطمئنی را با به کارگیری مدل های متنوع برای سرمایه گذاری به شما عزیزان پیشنهاد خواهد نمود.