فروش ملکیکی از چالش های مالکان در واقع فروش ملک خود در زمان و قیمت مناسب می باشد. تیم  فروش مجرب کارن پلازا به شما کمک می کند ملک خود را در زمان و قیمت مناسب به فروش برسانید. حتی اگر تمایل به برون سپاری فرایند فروش ملک خود را ندارید، می توانید از مشاوره ها و توصیه های تیم فروش کارن پلازا استفاده نمایید.