درباره ما


چشم انداز
ایجاد یک برند معتبر در صنعت ساختمان (تبدیل شدن به يكی از 3 برند برتر کشور)

مأموریت
ارتقاء کمیت و کیفیت فرایندهای طراحی، اجرا، بازاریابی و فروش ملک در کشور

اصول اخلاقی و ارزش ها:
در نظر گرفتن حقوق ذینفعان
مسئولیت پذیری، صداقت و شایسته سالاری
تکیه بر خلاقیت افراد و ایجاد نوآوری
قانون مداری و شفافیت در تمامی فرایندها
حفظ کرامت انسانی


شعار گروه
کارن پلازا به دنبال کارهای خاص