محاصره در کلیسای جامع

محاصره در کلیسای جامع

محاصره در کلیسای جامع

4 بهمن 1399

مهندسین در یک مکان پرازدحام در محله مورنینگ ساید نیویورک، در کنار جناح شمالی کلیسای نئوگوتیک، یک ساختمان آپارتمانی را طراحی کرده اند که به نوعی می تواند به همان اندازه قابل توجه و تأثیرگذار باشد.


مهندسین در یک مکان پرازدحام در محله مورنینگ ساید نیویورک، در جناح شمالی کلیسای نئوگوتیک، یک ساختمان آپارتمانی را طراحی کرده اند که به نوعی می تواند به همان اندازه قابل توجه و تأثیرگذار باشد. این ساختمان  15 طبقه ای دارای 430 واحد آپارتمانی می باشد که طراحی آن  برنده RADA 2020 نیز شده است.


طراحان یک نمای جانبی ایجاد کردند که عمدتاً از پایه های بتونی عمودی تشکیل شده است که اطمینان حاصل می کند تمرکزها از طراحی کلیسای جامع از بین نرود. همچنین در شمال و جنوب معماران نمای بیرونی آجدار و چشمگیر طراحی کردند که به طور آشکار به سیستم معماری کلیسا اشاره می کند.

این ساختمان بسیار شبیه یک قطعه جدا شده از کلیسای جامع است، تکیه گاه پرنده ای که در کنار همسایه تاریخی خود اقامت گزیده است. جورل دانیل تیلمن در مورد این ساختمان می گوید: "هنگامی که این ساختمان های بزرگ را طراحی می کنید، همیشه سعی می کنید راهی برای تمایز آن ها پیدا کنید. معماران نمای پویایی را ایجاد کردند که واقعاً موفقیت آمیز است؛ خصوصاً در رابطه با کلیسا".


 
مقاله ها
نظرات