مرکز سی ساید سیویک

مرکز سی ساید سیویک

مرکز سی ساید سیویک

15 بهمن 1399

این مرکز در سال 1971 ساخته شده است و در دهه 1980 و 1990 وسعت آن به بیش از دو برابر افزایش یافته است. این پروژه در سال 2019 با بودجه 15میلیون دلاری به شکل فعلی توسعه پیدا کرد.


این مرکز در سال 1971 ساخته شده است و در دهه 1980 و 1990 وسعت آن به بیش از دو برابر افزایش یافته است. این پروژه در سال 2019 با بودجه 15میلیون دلاری به شکل فعلی توسعه پیدا کرد. این ساختمان دارای دو فضا برای اجتماعات عمومی و برگزاری کنفرانس در طبقه همكف، همراه با چهارده اتاق استراحت، لابی و سرسرا، یك آشپزخانه/ پذیرایی، فضاهای پشتیبانی و دفاتر اداری است.
 
بخشی از طراحی ها به صورت پیش ساخته به بخش های اصلی الصاق شد که می توان به لابی و ورودی ساختمان اشاره نمود که با تغییر جای سرویس های بهداشتی ورودی بزرگ و پرنور رغم خورد. برای برگزاری اجتماعات در طبقه همکف سعی شده از ستون استفاده نشود تا فضای مناسبی برای برگزاری گردهمایی ها در این بخش ساختمان ایجاد شود. 

سرو زرد آلاسکا در ورودی های مرکز و اتاق جلسات گوشه شمال غربی جدید را برجسته می کند. تمام پوشش ها این ساختمان مخصوص آب و هوای ساحلی است. یک برنامه ساخت و توسعه مرحله ای به مرکز این امکان را داد که در تمام مراحل ساخت، همچنان عملیاتی باشد و به کار خود ادامه دهد. 

استراتژی هایی نیز در طراحی برای حفظ و پایداری محیط زیست شامل ارتقاء سیستم مکانیکی موجود که باعث افزایش بازده انرژی و جمع آوری آب باران می شود؛ در نظر گرفته شده است. برای انعطاف پذیری ساختمان در هنگام زلزله، سیستم سازه ای به دلیل خاک شنی که در این منطقه وجود دارد با پایه های جدید با عمق نود فوت، تقویت شد.  
 
مقاله ها
نظرات