مرکز پزشکی هریسون

مرکز پزشکی هریسون

مرکز پزشکی هریسون

28 دی 1399

مراقبت های فوری هریسون بینبریج اولین مرکز مراقبت های اضطراری جزیره بینبریج است. این پروژه که در سال 2016 تکمیل شد شامل بخش مراقبت های پزشکی اولیه، فوری و تخصصی با خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی است.

 
مراقبت های فوری هریسون بینبریج اولین مرکز مراقبت های اضطراری جزیره بینبریج است. این پروژه که در سال 2016 تکمیل شد شامل بخش مراقبت های پزشکی اولیه، فوری و تخصصی با خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی است. اهداف بلند پروازانه این طرح شامل: "مراقبت بیمار که هم از نظر رویکرد نوآورانه و هم مقرون به صرفه باشد".مشتری به یک ساختمان سازگار با محیط زیست، کم هزینه و سریع احداث را نیاز داشت تا امکان مراقبت فوری از بیمار را فراهم کند. همه این اهداف و موارد دیگر، در طراحی نهایی این تسهیلات منحصر به فرد محقق شد. از نظر عملکردی، این مجموعه به دلیل دید در خیابان و اتصال به سرویس های اضطراری موجود در جزیره، برای هریسون ایده آل بود. 
در مرحله طراحی و برنامه ریزی دقت زیادی صورت گرفت تا از اثرات مضر جریان تالاب های مجاور محل پروژه جلوگیری شود. آب طوفان به طور طبیعی با استفاده از سنگفرش معلق، باغ های بارانی و حوضچه نگهداری مدیریت شد. تیم طراحی از چوب های بسیار مقاوم در برابر تغییرات آب و هوا در طراحی خود استفاده کرده اند.

 


این پروژه متناسب با سایت طراحی شده و از نظر معماری مربوط به جزیره و شمال غربی اقیانوس آرام است. با توجه به این نکته تیم طراحی، جنگل اطراف سایت را با تکرار عناصر عمودی بر روی نمای ساختمان برجسته کرده اند. این عناصر در چارچوب ورودی ساختمان و از طریق جفت پنجره های عمودی در امتداد بال تکرار می شوند.
طبیعتاً مهمترین هدف این پروژه اطمینان از تجربه مثبت بیماران و همراهان آن ها بود. از جزئیاتی مانند تناسب و رنگ برای ایجاد حس مثبت در فضا استفاده شده است؛ بخشی پر از شیشه که از بال های ساختمان بیرون می زند که یک ورودی شفاف و جذاب را ایجاد می کند. روشنایی روز و ارتباط با محیط طبیعی تصمیمات آگاهانه ای برای طراحی بود که به منظور بهبود وضعیت رفاه و کاهش استرس در همراهان ایجاد شده است.اتاق های بیماران یک منطقه اصلی را احاطه کرده است که پزشک ها و تیم آن ها در مجاورت آن حضور مستمر دارند و کار می کنند. این مدت زمان بازدید پزشکان از بیماران، پیگیری پرستاران و ارسال به آزمایشگاه را کاهش می دهد که این به معنی کارایی طراحی فضا، مراقبت و حفظ حریم خصوصی بهتر بیماران است.

 
مقاله ها
نظرات